Inlägg av Thomas Hultgren

Coronavirus

Allmänna funderingar kring corona Just nu är det många som har frågor om vår planerade verksamhet med anledning av coronaviruset. Vi följer de riktlinjer och beslut som regeringen har fattat och håller oss uppdaterade med händelseutvecklingen. Skulle myndigheternas rekommendationer ändras så är vi beredda att snabbt fatta nya beslut.