Skapande skola

Skapande skola

Avarts produktioner bygger på livsfrågeställningar som berör, väcker och manar till reflektion. Därför har varje produktion ett tema som ligger till grund för arbetet med skolan/förskolan. Varje föreställning är sammanlänkad med verkstäder som är rörelseinriktade och temainriktade. Vilken form av projekt och arbete man än väljer är vår utgångspunkt att eleverna/förskolebarnen får möjlighet att uttrycka sig med kroppen och möta varandra i dans och rörelse.

Vi har även program som är utformade för lärare och elever tillsammans. I vissa projekt kan vi arrangera fortbildning runt vårt arbete med dans och rörelse för lärare, förskolepedagoger och övrig skolpersonal.
Varje Skapande Skola-projekt har en lärar- och elevhandledning som ingår, samt ett nedladdningsbart informationsdokument med beskrivning av projektets tema, vilket utförande projektet har och praktisk information för administration på skolan/förskolan.

Residens

När Avart fördjupar sitt arbete med skolungdom/förskolebarn genom ett Skapande skola-projekt, kallar vi det för residens, där olika arbeten/delar ingår. Skolan/förskolan väljer själv hur omfattande man vill göra projektet, genom att arbeta med flera delar eller välja någon/några.

Avart visar alltid en föreställning i samband med residensarbete. Man kan även välja att endast boka föreställningen. En av våra mest gjorda verkstäder är ’Våga vara fysisk’, med övningar som bygger på närvaro, tillit och samarbete och som tränar deltagarnas fysiska uttryck, koordination och kroppsmedvetenhet. Eleverna får även pröva att skapa rörelser utifrån känslor och bilder. Detta arbete behöver inte vara frivilligt, utan kan bestämmas från skolan att hela klassen/gruppen gör.

Två pedagoger möter eleverna klassvis 1-10 gånger, 1-2 tim/gång.

Lärare/skolpersonal/förskolepedagoger erbjuds en inledande fortbildning i förankrande syfte eller som teambuilding inför ett Skapande Skola-projekt.

Lärar- och elevhandledning
Tillhandahålls alltid i samband med bokad föreställning och verkstad. Denna kan användas både som förberedelse inför arbetet och som uppföljnings- och utvärderingsmaterial.