Sidan är under uppbyggnad

Sidan är under uppbyggnad och kommer bli klar under våren.
Om du saknar något på hemsidan maila gärna till info (at) avartdans.se så svara vi så snabbt som möjligt. /Avartdans

Undervisning communitydans fortbildning

Våra verkstäder: utmanande, berörande, bejakande…

Undervisning och träning
Intentionen med våra verkstäder och vår teknikträning är att hitta verktyg och praktiska kunskaper genom improvisationsövningar och kompositionsstrukturer som främjar leken och lyssnandet. Vi tränar samtidigt kroppens smidighet, styrka och balans samt ökar vår kroppskännedom, tillit och koordination.
Vår idé är att träning i improvisationsteknik och kontaktimprovisation samt metoder för rörelse och komposition även ger teknik och inspiration till andra former av dans och dansande, genom övningar i solo-duo-grupp där vi t ex använder verktyg för att följa, leda, lyssna, närvaro, tillit, tillgänglighet, golvarbete, beröring och viktöverföring (partnering), hopp, lyft och fall samt tränar impuls, reflex och reaktion.

Fortbildning i kontaktimprovisation, improvisationsteknik och komposition

Kursen ger en personlig upplevelse som kan inspirera och vidareutveckla undervisningen inom improvisation, gruppdynamik, dans och lekar.

Klasser och kursen ger en personlig upplevelse som kan inspirera och vidareutveckla undervisningen inom improvisation, gruppdynamik, dans och lekar.

Undervisning. Foto: Håkan Larsson
Foto: Lärare

Avarts kurser vänder sig till lärare inom estetiska ämnen såsom dans, teater, musik och bild och fungerar som fortbildning med en mängd verktyg för fortsatt arbete med elever.

Våra kurser kan även fungera som utbildning och teamwork för en skolas samtliga ämneslärare, personal och ledning, eller för andra typer av arbetsgrupper och arbetsplatser.

Avart/Måns Erlandson gästundervisar även dansare, skådespelare och andra scenkonstarbetare samt dans- och scenkonstutbildningar vid t ex DOCH (Dans- och Cirkushögskolan), STDH, Balettakademien, danslinjen Kävesta FHSK och Karlstads Universitet.

Kursen ger en personlig upplevelse som kan inspirera och vidareutveckla undervisningen inom improvisation, gruppdynamik, dans och lekar.

Avarts kurser vänder sig till lärare inom estetiska ämnen såsom dans, teater, musik och bild och fungerar som fortbildning med en mängd verktyg för fortsatt arbete med elever.

Våra kurser kan även fungera som utbildning och teamwork för en skolas samtliga ämneslärare, personal och ledning, eller för en annan typ av arbetsplats. Avartdans undervisar även dansare, skådespelare och andra scenkonstarbetare, t ex på DOCH (Dans- och Cirkushögskolan), STDH och Balettakademien.

Communitydans ’Våga vara fysisk’

En av våra mest gjorda verkstäder är ’Våga vara fysisk’, med övningar som bygger på närvaro, tillit och samarbete och ökar deltagarnas kroppskännedom, fysiska tillit och koordination och tränar samtidigt kroppens smidighet, styrka och balans.

En av våra mest gjorda verkstäder är ’Våga vara fysisk’, med övningar som bygger på närvaro, tillit och samarbete och ökar deltagarnas kroppskännedom, fysiska tillit och koordination och tränar samtidigt kroppens smidighet, styrka och balans.

Målsättningen med Communitydansverkstaden ’Våga vara fysisk’ är att ge deltagarna en personlig upplevelse av rörelse och den egna kroppen samt mötet med deltagarna i gruppen. Vi arbetar med värdegrunden, därverkstaden bidrar till grundläggande och praktiska kunskaper som kan inspirera till fortsatt kreativt skapande samt främja både fysisk och social utveckling. Deltagarna får pröva att skapa rörelser individuellt och i grupp utifrån känslor, minnen och associering.

Personal/handledare/ledsagare/lärare som arbetar med deltagargrupper, erbjuds alltid deltagande i verkstaden tillsammans med sin grupp. De kan även erbjudas en egen verkstad/fortbildning i förankrande syfte eller som teambuilding.

Undervisning. Foto: Håkan Larsson
Foto: Lärare

En av våra mest gjorda verkstäder är ’Våga vara fysisk’, med övningar som bygger på närvaro, tillit och samarbete och ökar deltagarnas kroppskännedom, fysiska tillit och koordination och tränar samtidigt kroppens smidighet, styrka och balans.

Målsättningen med Communitydansverkstaden ’Våga vara fysisk’ är att ge deltagarna en personlig upplevelse av rörelse och den egna kroppen samt mötet med deltagarna i gruppen. Vi arbetar med värdegrunden, därverkstaden bidrar till grundläggande och praktiska kunskaper som kan inspirera till fortsatt kreativt skapande samt främja både fysisk och social utveckling. Deltagarna får pröva att skapa rörelser individuellt och i grupp utifrån känslor, minnen och associering. Personal/handledare/ledsagare/lärare som arbetar med deltagargrupper, erbjuds alltid deltagande i verkstaden tillsammans med sin grupp. De kan även erbjudas en egen verkstad/fortbildning i förankrande syfte eller som teambuilding.

Arbete med närvaro, tillit och samarbete genom rörelse, lek och kreativitet.
Vårt övergripande mål och fokus med rörelseworkshopen ’Våga vara fysisk’ är att arbeta med värdegrunden genom lek och rörelse. Vi arbetar med vikten av att kunna ge plats, men även att kunna ta plats. Att ALLA människor är lika värda, vare sig en kommer från Syrien eller Sverige, vare sig en är kvinna eller man, gammal-ung, svart eller vit. Tanken är att kroppsspråket är ett väl så viktigt språk som det verbala. Vi fokuserar på närvaro, tillit och samarbete som viktiga element för integrering när en kommer i nya sammanhang med andra människor.

Communitydans
Metoderna i Communitydans ska stärka människors självkänsla och uppfattning av att alla kan och har rätt att använda sin kropp oavsett kön, ålder, klass, nationalitet och kultur. Även om vi talar olika språk, har vi alltid ett språk gemensamt; kroppens! Det finns forskning som visar på att kroppsspråk står för 55-80% av kommunikationen mellan människor.

Metoder
Metoderna för vår undervisning och communitydans ska stärka människors självkänsla och uppfattning av att alla kan och har rätt att använda sin kropp oavsett kön, ålder, klass, nationalitet och kultur. Även om vi talar olika språk, har vi alltid ett språk gemensamt; kroppens! Det finns forskning som visar på att kroppsspråk står för 55-80% av kommunikationen mellan människor. I arbetet med nyanlända har vi och de vi mött stärkts i att rörelse, dans och kroppsspråk är viktiga verktyg för kommunikation och integration. Vi har sett hur viktigt det är att fokusera på leken och närvaron. Många ungdomar har sett väldigt glada och harmoniska ut av att få göra övningar där samarbete, tillit och lek står i centrum. Kanske ger det dem en möjlighet att för en stund glömma vad de varit med om och den svåra situation som fört dem till Sverige och istället kunna fokusera och utveckla sina fysiska och sociala färdigheter på ett lekfullt sätt.

Communitydans
Metoderna i Communitydans ska stärka människors självkänsla och uppfattning av att alla kan och har rätt att använda sin kropp oavsett kön, ålder, klass, nationalitet och kultur. Även om vi talar olika språk, har vi alltid ett språk gemensamt; kroppens! Det finns forskning som visar på att kroppsspråk står för 55-80% av kommunikationen mellan människor.

Målgrupper
– klasser/grupper i förskolan, skolan, gymnasiet
– alla typer av grupper som vill dansa och röra på sig, med eller utan vana och utifrån sina egna förutsättningar
– estet- och idrottslärare samt andra ämneslärare på grundskolan och gymnasiet
– teambuilding för arbetsplatser/arbetsgrupper – professionella utbildningar och scenkonstarbetare (dansare, skådespelare, mimare, operasångare etc)

Kontakta oss för information om kostnad och önskemål om utformning.

Måns

Måns Erlandson har arbetat som danskonstnär i 35 år. Han började som lärling hos dansgruppen Vindhäxor i Stockholm 1986 och sedan vidare utbildning och arbete som dansare i Frankrike 1987-91. Han har parallellt arbetat som pedagog/inspiratör i Sverige och utomlands, på bl a festivaler, dans- och konsthögskolor sedan 1994. Han ger fortbildning till både danslärare och till andra målgrupper i samhället. Undervisningen bygger på kontaktimprovisation, komposition samt rörelsemetoder individuellt och i grupp. Många av metoderna använder han för att utveckla och möta olika målgrupper med communitydansarbete. Måns driver den ideella kulturföreningen Avart dans & rörelse sedan 1994.