Verkstad ’Dans som språk’

 -för nyanlända barn, unga och vuxna

Avart dans & rörelse arbetar i förskolor, skolor, på gymnasier och på flyktingförläggningar med människor i alla åldrar. Om möjligt försöker vi blanda grupper så att vi arbetar tillsammans med människor som är svenskboende eller svenskfödda, i ett integrerande syfte.

Dans som språk- arbete med kropp, rörelse och kreativitet genom lek och samarbete- övningar individuellt, i par, i grupp.

Närvaro, tillit och samarbete- en integrerande rörelse

Målsättningen med dansverkstan ’Dans som språk’ är att ge deltagarna en personlig upplevelse av rörelse och den egna kroppen genom dans och gestaltning. Övningarna ökar deltagarnas kroppskännedom, fysiska tillit och koordination och tränar samtidigt kroppens smidighet, styrka och balans. Kursdeltagarna får pröva att skapa rörelser utifrån känslor och associering.
Vi gör även koreografi och kompositioner som vi framför för varandra.
I arbetet med nyanlända har vi och framför allt ungdomarna vi mött, stärkts i att rörelse, dans och kroppsspråk är viktiga verktyg för kommunikation och integration. Vi har noterat hur viktigt det är att skapa ett tryggt rum där vi kan leka fram samarbete genom närvaro och tillit.
Avart har alltid minst två danspedagoger som deltar i arbetet med gruppen.
Verkstan ges med fördel 2-3 gånger till samma grupp i ett utvecklande arbete.

Allas lika värde

Vårt övergripande mål och fokus med rörelseverkstan ’Dans som språk’ är att arbeta med värdegrunden genom lek och rörelse, där vi tränar på att ta och ge plats utifrån genusperspektiv och andra hierarkiska förekomster i grupper. Verkstaden bidrar till grundläggande och praktiska kunskaper som kan inspirera till fortsatt kreativt skapande samt främja både fysisk och social utveckling.
Vi har även lärt oss att tolkning till svenska inte alltid är lätt, i de fall då ett flertal språk figurerar inom samma grupp med människor som kanske just har anlänt.
Vi ser därför stora fördelar med förankring bland lärare, personal och tolkar, såsom förberedande möte och planering. För många elever och lärare kan vår verksamhet till en början upplevas som ny och ovanlig, vilket också talar för god förankring.

Fortbildning

Vi uppmanar lärare och personal som är kopplade till grupperna vi möter att delta i verkstäder. Vi kan även erbjuda lärare och personal detta arbete som fortbildning i förankrande syfte och för att de själva sedan ska kunna arbeta vidare med grupperna efter att vi har mött dem.

Metoder

Metoderna för all vår undervisning ska stärka människors självkänsla och uppfattning av att alla kan och har rätt att använda sin kropp oavsett kön, ålder, klass, nationalitet och kultur. Även om vi talar olika språk, har vi alltid ett språk gemensamt; kroppens! Det finns forskning som visar på att kroppsspråk står för 55-85% av kommunikationen mellan människor.
I arbetet med olika grupper, t ex nyanlända, har vi och de vi mött stärkts i att rörelse, dans och kroppsspråk är viktiga verktyg för kommunikation och integration. Vi har sett hur viktigt det är att fokusera på leken och närvaron. Många ungdomar har sett väldigt glada och harmoniska ut av att få göra övningar där samarbete, tillit och lek står i centrum. Kanske ger det dem en möjlighet att för en stund glömma vad de varit med om och den svåra situation som fört dem till Sverige och istället kunna fokusera och utveckla sina fysiska och sociala färdigheter på ett lekfullt sätt.

Målgrupp
Barn/ungdom/vuxna i separata eller blandade grupper
Storlek grupper
Klassvis eller grupper på 10-25 deltagare, beroende på lokal
Lokal
Minst 10×10 m, tomt rum med rent golv i trä eller gummi
Tid
Gruppens verkstad 1 -2 timmar
Fortbildning lärare/personal 2-4 timmar
Utrustning
Någon form av musikspelare för telefon, CD eller i-Pod samt eluttag.
Ledig och rörlig klädsel, ej skor/strumpor
Kostnad
5.000 kr per verkstad med två pedagoger
Vid bokning av flera verkstäder samma dag är kostnaden 3.500 kr.

Måns Erlandson Maila: info (at) avartdans.se Telefon: 073-600 54 17


Postadress Avart Dans & Rörelse, c/o Erlandson Komministervägen 6, 139 50 Värmdö