Communitydans/Inkluderande dans

Våra verkstäder och communitydansprojekt är
kreativa, utmanande, berörande och bejakande för att tillsammans skapa inkluderande dans.

Ett inkluderande dansprojekt för alla

Communitydans är en metod för att erbjuda alla en möjlighet att uttrycka sig med dans och rörelse. Alla kan vara med utifrån sina förutsättningar och oavsett eventuella funktionsvariationer och handikapp. Syftet med inkluderande dans är att möta olika målgrupper i samhället och arbeta med kreativitet och skapande genom dans och kroppsspråk. Det övergripande målet är att bygga broar och skapa delaktighet mellan människor och grupper i samhället.

Vi skapar möten genom dans och rörelse där vi arbetar med interaktion samt metoder för att främja tillit och kreativitet. Vid önskemål kan vi arbeta utifrån teman som är aktuella för grupperna vi möter. Vi möter människor från t ex en skola, ett gymnasium, fritidsgård, äldreboende, en arbetsplats, förening, nyanlända och asylsökande, en vårdinrättning eller flyktingförläggning. Gruppen får prova på att arbeta med dans och rörelse genom ett antal verkstäder, där vi testar fysiskt kroppsspråk, dansteknik, musik och rytmer. Tillsammans sätter vi ihop några scener som vi kan visa inför varandra och inför en publik på den lokala platsen. Arbetet leds av danskonstnärer. Finns det förutsättningar så möter flera grupper varandra i arbetet.

Mer om communitydans: http://www.kulturivast.se/dans/communitydans

Kreativ utveckling

Hur kan konst och kultur genom dans och rörelse bidra till kreativ utveckling och berika samarbeten inom olika grupper samt fungera integrerande internt och externt?
– Att röra på sig fysiskt ökar livsglädje och hälsa
– Att samtidigt med fysisk aktivitet stimulera kreativitet och konstnärlighet vet vi ger ännu större hälsoeffekt och är utvecklande för alla människor
– Vi ökar självkänslan, initiativförmågan, förmågan att ta och ge plats och mod till att både vara en stjärna och göra bort sig samt problemlösningsförmåga i stort
– Denna typ av projekt gör att tilliten mellan deltagarna ökar då de agerar under helt andra förhållanden än normalt
– I ett sammanhang där vi tränas på att lita på oss själva ökar också tilliten till andra och lusten till att samarbeta

Allas lika värde- arbete med värdegrunden

Vårt övergripande mål och fokus med våra dansmöten är att arbeta med värdegrunden genom lek och rörelse. Vi arbetar med vikten av att kunna ge plats, men även att kunna ta plats. Att alla människor är lika värda, vare sig en kommer från Syrien eller Sverige, vare sig en är kvinna eller man, gammal-ung, svart eller vit. Tanken är att kroppsspråket är ett väl så viktigt språk som det verbala. Vi fokuserar på närvaro, tillit och samarbete som viktiga element för integrering när en kommer i nya sammanhang med andra människor.

Metoder

Metoderna för all vår undervisning ska stärka människors självkänsla och uppfattning av att alla kan och har rätt att använda sin kropp oavsett kön, ålder, klass, nationalitet och kultur. Även om vi talar olika språk, har vi alltid ett språk gemensamt; kroppens! Det finns forskning som visar på att kroppsspråk står för 55-85% av kommunikationen mellan människor.
I arbetet med olika grupper, t ex nyanlända, har vi och de vi mött stärkts i att rörelse, dans och kroppsspråk är viktiga verktyg för kommunikation och integration. Vi har sett hur viktigt det är att fokusera på leken och närvaron. Många ungdomar har sett väldigt glada och harmoniska ut av att få göra övningar där samarbete, tillit och lek står i centrum. Kanske ger det dem en möjlighet att för en stund glömma vad de varit med om och den svåra situation som fört dem till Sverige och istället kunna fokusera och utveckla sina fysiska och sociala färdigheter på ett lekfullt sätt.

Vad förväntas av er som arrangör?

Vi behöver veta var och på vilket sätt vårt projekt kan passa in lokalt; t ex i kommunen, i en skola eller i ett företag eller annan form av organisation samt vilka målgrupper vi ska arbeta med. I nästa steg behöver vi kontaktpersoner för utvalda målgrupper och lokaler att möta dem i. Vi diskuterar gärna utifrån förutsättningar och önskemål för att projektet ska passa arrangören så bra som möjligt.

Praktisk information

Målgrupp: Alla typer av grupper och alla åldrar
Storlek grupper: 10-25 personer/grupp inkl ev personal
Lokal: Minst 10 x 10 m, tomt rum med rent golv i trä eller gummi. Stolar om deltagarna inte kan stå och gå
Längd och antal gånger: Gruppens verkstad 1 -2 timmar, gärna 8-15 tillfällen. Med vissa grupper passar det bättre med något färre men längre träffar. Kan anpassas utifrån förutsättningar.
Utrustning: Någon form av musikspelare för telefon, CD eller i-Pod samt eluttag. Ledig och rörlig klädsel, helst ej skor/strumpor om inte lokalens golv kräver det
Kostnad: 5.000 kr per verkstad med två pedagoger. Vid bokning av flera verkstäder samma dag är kostnaden 3.500 kr/verkstad

Filmlänk 6 min inkl info: https://youtu.be/wBUFVDRybog

Läs mer om communitydans


Referenser:
Lena Hollsten, kultur i Nacka tel. 070-4319085
Morgan Carlsson, chef Hallunda Folkets Hus tel. 073-6733692
Alexandra Ljungkvist-Sjölin, lärare språkintroduktion Liljeholmens gymnasium tel. 070-2753253
Eva Bylander, leg Arbetsterapeut Hälso- Sjukvårdsenheten Österåker Kommun tel. 070-4017806

Måns Erlandson Maila: info (at) avartdans.se Telefon: 073-600 54 17


Postadress Avart Dans & Rörelse, c/o Erlandson Komministervägen 6, 139 50 Värmdö